TOP 8: Ovo su najgore vrste smrtne kazne u istoriji čovečanstva! (VIDEO)


Antika i Srednji vek nisu baš obilovali strujom, niti automatskim puškama. Otuda su za najstrožu kaznu primenjivani posve drugačiji metodi, doduše nimalo nežniji od sadašnjih
Falarisov bik, sprava za mučenje

Smrtna kazna je skoro iskorenjen vid sankcionisanja teških prestupnika, pre svega u miljeu Zapadne civilizacije. No, postoje strane poput SAD, koje je i dan danas koriste ubistvo kao kaznu, a slično se postupa i u zemljama arapskog sveta, te u Aziji i Africi.

Antika i Srednji vek nisu baš obilovali strujom, niti automatskim puškama. Otuda su za najstrožu kaznu primenjivani posve drugačiji metodi, doduše nimalo nežniji od sadašnjih.

  1. 1 GAŽENJE SLONOVIMA - Afrika i Azija - od Antike do 18. veka


    Za razliku od konja koji se mogu naučiti da jure u bitku u kojoj je dreke, krvi i udaranja na pretek, ali teško i da gaze po ljudima (konji uglavnom preskoče čoveka), slonovi su bili daleko zahvalniji "za saradnju". Zbog prijemčivosti za dresiranje, bili su čest činilac u vojnim pohodima u Antici, pa ih je i Hanibal upregao kada je prelazio Alpe u napadu na Rimsku republiku.

    Tako su ove velike životinje bile učene da gaze teške prestupnike i neprijatelje. Pri tome, napomenimo, to su činili lagano, uz komandu dresera, te je usmrćivanje običavalo da potraje časovima jerbo je slon umeo postepeno da pojačava pritisak umesto da odjednom zgromi nemoćnog čoveka ispod.

log in

Become a part of our community!

reset password

Back to
log in

Hey! Hvala što ste podijelili ovaj članak sa prijateljima!

Ne propustite najnovije i najpopularnije novosti.
Kliknite na LIKE i pratite nas na Facebooku.